Welke loonkosten heeft een werkgever?

Personeel kost geld. Een werknemer verdient immers elke maand salaris. Als werkgever ben je echter meer kwijt naast het salaris. Bovenop het brutoloon komen 25 á 30 procent aan andere personeelskosten. De afspraken die je met de werknemer maakt zijn van invloed op de bijkomende kosten. In deze blog leggen we uit welke loonkosten een werkgever heeft.

Directe loonkosten werkgever

Allereerst zijn er de directe loonkosten. Dit zijn het salaris, de vakantietoeslag, provisies en winstuitkeringen. Je moet je hierbij in ieder geval houden aan het wettelijk minimumloon. Voor medewerkers vanaf 22 jaar oud is dit per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.615,80 per maand. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Verder zijn de directe loonkosten in veel sectoren cao-afhankelijk. Het is aan te raden om marktconform te belonen. De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarloon.

Indirecte loonkosten werkgever

Naast de directe loonkosten zijn er ook indirecte loonkosten. Dit zijn pensioenopbouw, tegemoetkoming woon-werkverkeer, waaronder kosten van leaseauto’s, overwerkvergoedingen, kinderopvang, ambtsjubilea, andere onkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan functioneringstoelagen, niet-winstafhankelijke bonussen of gratificaties en arbeidsmarkttoelagen.

Voor de meeste werknemers is pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde en 90% van de werknemers heeft een pensioenregeling. Voor werkgevers is het de duurste arbeidsvoorwaarde na het brutoloon. Een pensioenregeling is echter niet verplicht, tenzij er een verplichting is vanuit de CAO of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Verplichte premies en bijdragen

Dan hebben we nog de verplichte premies en bijdragen. Hierbij kun je denken aan loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Dit zijn de loonheffingen die de werkgever moet afdragen.

Hoeveel daadwerkelijke kosten?

De werkelijke kosten hangen af van de afspraken die je maakt met de medewerkers. Zo kun je een 13e maand, een opleidingsvergoeding of een aanvullend pensioen afspreken. Verder zijn er nog kosten voor facilitaire zaken, zoals werkplekken, computers, koffie en andere zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van werk.

Bekijk hier een voorbeeld van een loonstrook.

Bent u op zoek naar een salarisadministratiekantoor waar maandelijkse salarisadministratie uitbesteden centraal staat? Dan bent u aan het goede adres bij HetSalarisKantoor.nl.

Terug naar boven