Vakantiegeld uitbetalen – hoeveel en wanneer –

De meeste werkgevers betalen vakantiegeld uit in mei of juni. Iedereen met een arbeidsovereenkomst en woonachtig in Nederland, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen van vakantiegeld is daarom ook verplicht. Het vakantiegeld dat moet worden uitbetaald is minimaal acht procent van het bruto loon. Hoeveel vakantiegeld betaal je je personeel en wanneer?

De officiële term voor vakantiegeld is vakantiebijslag. De regels omtrent deze bijslag zijn beschreven in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Een werknemer bouwt vakantiegeld op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

Hoeveel vakantiegeld moet ik uitbetalen?

Dit is een veelgestelde vraag door ondernemers met personeel. Het vakantiegeld dat moet worden uitbetaald is minimaal acht procent van het bruto loon. Onder het brutoloon vallen ook provisie, prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek. Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon en tellen dus ook niet mee bij de uitkering van vakantiegeld.

Uitkering langdurig zieke werknemer

ALs een werknemer ziek is geweest en om die reden maar zeventig procent loon kreeg, wordt over dit bedrag vakantiegeld berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Uitkering bij overwerk

Bij overwerk is het opletten. Als een deeltijd-werknemer meer uren maakt dan in zijn contract zijn vastgelegd, bijvoorbeeld bij een nul-urencontract, wordt daarbij vakantiegeld opgebouwd. Werknemers die fulltime in dienst zijn bouwen geen extra vakantiegeld op.

Afspraken over uitkering vakantiegeld

Eerder in dit artikel is al beschreven dat het vakantiegeld minimaal acht procent van het brutoloon moet zijn. In sommige cao’s is echter een hoger percentage afgesproken. Verdienen werknemers meer dan drie keer het minimumloon, dan kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel minimaal acht procent van drie keer het minimumloon.

Wanneer vakantiegeld uitbetalen?

De deadline voor het uitbetalen van het vakantiegeld is juni. Als werknemers eerder in het jaar vakantie opnemen, kan er afgesproken worden om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld over te maken. Het is ook mogelijk om het vakantiegeld op een ander moment uit te keren, maar daarvoor is wel een schriftelijke overeenkomst nodig. Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

Verreweg de meeste bedrijven betalen jaarlijks in mei uit. Je kunt er ook voor kiezen om het vakantiegeld in termijnen te betalen, bijvoorbeeld elke maand bij het salaris. Dit moet wel zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Het moet ook apart op de loonstrook vermeld worden. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

Als de werkgever uit dienst treedt, dien je het vakantiegeld meteen te betalen. Het is dus verstandig om bij iedere salarisuitbetaling 8 procent opzij te zetten.

Vakantiegeld en belasting

Vakantiegeld kun je zien als loon en je moet hier dus ook gewoon loonheffing over betalen. Vakantiegeld wordt bovendien zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven.

Uitzendkrachten

Iedereen met een arbeidsovereenkomst en woonachtig in Nederland, heeft recht op vakantiegeld, dus ook tijdelijke krachten. Ze bouwen ook gewoon vakantiedagen op. Nemen ze die dagen niet op, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand.

Salarisadministratie uitbesteden?

Bent u op zoek naar een salarisadministratiekantoor waar maandelijkse salarisadministratie uitbesteden centraal staat? Dan bent u aan het goede adres bij HetSalarisKantoor.nl.

Terug naar boven