Wat is het minimumloon in 2022?

Een nieuw jaar betekent niet alleen dat je kunt overstappen van zorgverzekeraar of dat je het contract met de energiemaatschappij kunt omzetten, maar het is ook het moment om te kijken wat er met jouw portemonnee gebeurt. Ieder jaar vinden er op 1 januari veranderingen plaats die een positief of negatief effect hebben op jouw loonstrookje. Vooral voor werknemers die voor het minimumloon werken is het interessant om te zien wat er is veranderd.

Wat is minimumloon?

Het minimumloon is het minimale salaris wat een werknemer van 21 jaar of ouder dient te ontvangen als hij of zij werkt. Dat is wettelijk vastgelegd en werkgevers mogen niet minder dan het minimumloon betalen. In de regel betalen werkgevers een hoger bedrag dan het minimumloon. Toch zijn er ook banen die voor een minimumsalaris worden uitgevoerd. Voor jonge werknemers geldt het minimum jeugdloon en dat is het minimale bedrag waar werknemers onder de 21 jaar recht op hebben.

Hoe wordt het minimumloon vastgesteld?

De overheid acht dat het bedrag van het minimumloon voldoende moet zijn om iedere maand rond te kunnen komen. Dat houdt in dat je van dit salaris zowel de vaste lasten, zoals huur, de gas- en lichtrekening en de boodschappen kunt betalen. Het minimumloon is niet alleen het basissalaris, maar ook vergoedingen voor overwerk en bijzondere prestaties, beloningsstructuren en fooien kunnen in een minimumloon worden meegerekend. Terwijl zaken, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, winstuitkeringen en kosten die je voor het werk moet maken niet in het minimumloon mogen worden meegerekend.

Het minimumloon in 2022

Er is goed nieuws voor werknemers die voor het minimumloon werken. Het minimumloon 2022 is verhoogd met maar liefst 1,41% en komt dus uit op een bedrag van € 1725,-. Het minimumloon is geldig van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 en dit wordt vastgelegd in het CAO. Werkt u voor een werkgever die een eigen CAO hanteert of geldt voor jou geen CAO? Dan is je werkgever alsnog verplicht om het minimumloon te betalen! Het is dus goed om altijd de loonstrook te controleren op of je het minimumloon of meer verdient.

Wat je kunt doen als je minder verdient

Het komt nog steeds voor dat werknemers minder dan het minimumloon krijgen uitbetaald. Dit is niet alleen heel vervelend, maar ook nog eens verboden. Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om een minimumsalaris uit te betalen. Wanneer je de loonstrook ontvangt en ontdekt dat je minder krijgt uitbetaald, is de eerste stap om natuurlijk het gesprek met de werkgever aan te gaan. Het kan namelijk te maken hebben met een administratieve fout. Je kunt de werkgever dan de kans geven om alsnog aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer je er niet met de werkgever uitkomt kun je nog altijd de Nederlandse Arbeidsinspectie inschakelen. Zij zullen de zaak dan onderzoeken en de werkgever vermanen tot het uitbetalen van het minimumloon. Je kunt ook de kantonrechter inschakelen en een betaling afdwingen, maar dan is het wel verstandig om eerst juridisch advies in te winnen.

Terug naar boven