De eindejaarsuitkering

December, de laatste maand van het jaar is ingegaan. Dat betekent dat de eindejaarsuitkering voor de deur staat, ook wel bekend als de 13e maand. Ook aan deze salarisuitbetaling zitten voorwaarden verbonden voor de werkgever. Hieronder hebben we alles omtrent eindejaarsuitkering voor je opgesomd.

Wat is een eindejaarsuitkering?

Een eindejaarsuitkering en wordt zoals de naam het al doet vermoeden, aan het einde van het jaar uitgekeerd. Daarom wordt het in de volksmond ook wel de 13e maand genoemd. Het is een extra maand loon die gelijk is aan het brutomaandloon, exclusief vakantietoeslag. Het bedrag van deze eindejaarsbonus kunt u vrij invullen. Meestal is dit een percentage van 4 tot 8 procent.

Cao of arbeidscontract

In sommige cao’s is opgenomen dat werknemers een 13e maand krijgen uitbetaald. Bij een aantal bedrijven of organisaties die niet onder een cao vallen, of waarbij de uitkering niet in het cao is opgenomen, kiezen de werkgevers ervoor om dit extra inkomen uit te keren aan hun werknemers. Dit wordt beschouwd als een beloning en is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers.

Belasting

Omdat een eindejaarsuitkering een vorm van loon is, moet er hierover loonheffing betaald worden. Ook moet er premie volksverzekeringen ingehouden worden. De loonheffingen worden berekend met de tarieven uit een loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Bij het Salariskantoor wordt dit voor u als werkgever uit handen genomen.

Voorwaarden

Er mogen geen werknemers uitgesloten worden voor de dertiende maand. Bovendien geldt de uitkering voor alle werknemers met een tijdelijk en vast contract. Zelfs werknemers met een oproepkracht hebben recht hierop. Werknemers die ontslag hebben genomen gedurende het jaar, hebben ook recht op een deel van de bonus.

Eindejaarsuitkering berekenen

Zoals hierboven al benoemd staat het de werkgever vrij om in te vullen hoe hoog het bedrag is van deze extra maand loon. Vaak wordt in het cao een specifieke richtlijn gegeven of is het precies een maandsalaris.

Terug naar boven