Wat is bovenwettelijk verlof?

In dit artikel behandelen we het bovenwettelijk verlof. Wanneer is verlof bovenwettelijk? En wat is dan wettelijk verlof?

Wat betekend wettelijk verlof?

Werknemers hebben recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Er zijn regels voor het opnemen en aanvragen van verlofdagen. Bij wettelijk verlof heeft een werknemer recht op 4x de wekelijkse arbeidsuren aan verlof per jaar.

Als je de standaard 40-urige werkweek erbij pakt ziet dat er als volgt uit. Bij 40 uur per week heeft een werknemer recht op 160 uur verlof. Omgerekend zijn dit 20 vakantiedagen per jaar.

Werknemers bouwen altijd wettelijke verlofdagen op. Dit gebeurt ook tijdens ziekte of zwangerschapsverlof. Ook bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden opgebouwd door werknemers. maar enkel als hierover afspraken zijn gemaakt in het contract of de cao.

Bovenwettelijk verlof is het soort verlof dat bovenop het wettelijk verlof wordt ‘uitgekeerd’. Het bovenwettelijk verlof bestaat uit extra dagen vakantie die zijn opgenomen in het arbeidscontract of de cao.

Indien een werknemer met een 40-urige werkweek 28 vakantiedagen krijgt van zijn of haar werkgever, betekent dit dat de werknemer 20 wettelijke en 8 bovenwettelijke verlofdagen heeft dat jaar.

Het laten uitbetalen van verlofdagen

Soms willen werknemers liever hun verlofdagen laten uitbetalen. Kan dit echter zomaar? Wettelijk verlof is enkel op te nemen door werknemers in ruil voor vrije tijd. De enige uitzondering hierop is als het dienstverband wordt beëindigd. Bovenwettelijke verlofdagen kunnen daarentegen wel worden uitbetaald.

Hoe lang zijn bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

Alle verlofdagen die worden opgebouwd komen uiteindelijk te vervallen. Er zit echter wel verschil tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof wanneer dit komt te vervallen.

Wettelijk verlof vervalt 6 maanden na het jaar dat deze dagen zijn opgebouwd. Daarom moeten verlofdagen die in het jaar 2022 zijn opgebouwd door een werknemer worden opgenomen vóór 1 juli 2023.

 Bovenwettelijke vakantiedagen zijn daarentegen minimaal vijf jaar geldig. Deze vervallen dus vijf jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Bovenwettelijk verlof dat in het jaar 2022 zijn opgebouwd moeten dan worden opgenomen vóór 31 december 2027. Over de opname van bovenwettelijke verlofdagen kunnen echter andere afspraken staan in het contract of de cao.

Wettelijke vakantiedagen moeten dus eerst worden opgenomen. De werkgever moet altijd eerst de wettelijke dagen afschrijven van een werknemer die verlof aanvraagt. Een werknemer moet alert zijn als hij of zij nog veel bovenwettelijke vakantiedagen heeft die komen te vervallen.

Terug naar boven