Verlof bij overlijden: wanneer heeft een werknemer daar recht op?

In dit artikel geven we antwoord op de vraag: ‘wanneer krijgt een werknemer verlof bij overlijden van een naaste?’ Bij het overlijden van een familielid wil je de begrafenis bijwonen, of neem je misschien de verantwoordelijkheid op voor het regelen van de uitvaart. Bij uitzonderlijke situaties heb je recht op bijzonder verlof. Verlof bij overlijden van een naaste valt onder kort verzuimverlof of calamiteitenverlof.

Verlof bij overlijden direct familielid

Werknemers kunnen recht hebben op kort verzuimverlof of calamiteitenverlof voor urgente of onverwachte persoonlijke situaties. Indien een direct familielid overlijdt, dan heb je recht op calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof kun je de nodige zaken afhandelen die komen kijken bij een overlijden. Tijdens dit soort verlof krijgt een werknemer zijn of haar salaris doorbetaald.

Hoeveel vrije dagen bij een overlijden?

Hoeveel vrije dagen of uren een werknemer krijgt is afhankelijk van het soort situatie. In het geval van het regelen van de uitvaart is vaak een paar dagen verlof nodig. Voor het bijwonen van een begrafenis vaak maar één dag. Daarnaast is het soort relatie met de overledene van belang. Overlijdt een direct familielid zoals een partner, vader, moeder, broer of zus? Dan zijn meerdere dagen verlof gebruikelijk ten opzichte van een ander soort relatie van de werknemer met de overledene.

Er is geen wettelijk maximum aantal uren vastgesteld voor het opnemen van calamiteiten- of kort verzuimverlof in een jaar. Werkgevers mogen achteraf wel vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Bij het gebrek aan duidelijke regels en afspraken omtrent verlof bij overlijden is het vooral ook belangrijk om als werkgever compassie te tonen en werknemers gepaste tijd te geven om afscheid te nemen van de overledene.

Verlof bij overlijden melden aan de werkgever

Werknemers melden het verlof zo snel mogelijk aan bij hun werkgever. Ook wordt dan de verwachte duur van het verlof aangegeven. Een redelijk verzoek voor verlof kan door een werkgever niet worden geweigerd.

Terug naar boven