Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

In een sollicitatieprocedure komt het vroeg of laat ter sprake: het maandloon. In veel gevallen vraagt de werkgever om een indicatie van het gewenste loon en doet een aanbod, waarover onderhandeld kan worden. Vaak gaat het hierbij om brutoloon, maar wat is dat, en wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het loonbedrag, vóór de inhouding van loonheffing en overige afdrachten of inhoudingen. Dit loon is inclusief eventuele toeslagen en bonussen. Onregelmatige werktijden, fooien en werken in ploegendienst is hierin verwerkt. Reiskosten, vakantiegeld, overwerk, winst- en eindejaarsuitkeringen zijn niet bij het standaard bruto bedrag inbegrepen. Dit wordt allemaal apart op de loonstrook vermeld tijdens de salarisadministratie

Wat is nettoloon?

Het nettoloon is het salaris dat op je rekening wordt gestort na aftrek van onder andere belasting en sociale premies. Afhankelijk van lokale (nationale) wetgeving houdt de werkgever deze belasting en premies in op het brutoloon om deze af te dragen aan de overheid. Na aftrek van loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen en premies voor volksverzekeringen blijft het nettoloon dus over.

Hoeveel wordt er ingehouden op het brutoloon?

Hoeveel loonbelasting wordt ingehouden, hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte van het brutoloon en het aantal gewerkte uren per periode. Wordt er loonheffingskorting toegepast, dan krijgt een werknemer korting op de loonheffing. Iedere werkende Nederlander heeft recht op loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag echter maar bij één baan tegelijk toegepast worden. Heb je dus meer dan een baan, dan is het verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de baan waar je het meeste verdient. Verder kan er, afhankelijk van leeftijd en pensioenregeling, sprake zijn van een werknemersdeel in de pensioenpremie. Dit komt in mindering van het brutoloon. Het uiteindelijke nettoloon kan ook nog worden beïnvloed door inhoudingen zoals loonbeslagen of inhoudingen vanwege deelname aan een personeelsvereniging.

Nettoloon bruteren

Het is gebruikelijk dat de werkgever en de werknemer een brutoloon afspreken. Een nettoloon afspreken kan ook, maar dan moet de werkgever het brutoloon vaststellen dat na  inhoudingen van belastingen en sociale premies leidt tot het afgesproken nettoloon. Dit wordt bruteren genoemd en is noodzakelijk, omdat de werkgever verplicht is om belastingen en sociale premies af te dragen.  

Terug naar boven