Oproepkrachten aannemen met een 0-uren contract

Wanneer je als ondernemer aan de slag gaat is de kans zeer groot dat je op een bepaald moment meer te weten zal willen komen over het zogenaamde 0 uren contract. Het gaat hierbij om een arbeidsovereenkomst voor een zogenaamde oproepkracht. De werknemer kan door middel van een dergelijke overeenkomst alleen worden opgeroepen op het ogenblik dat er werk voor handen is. Voor de gewerkte uren wordt er uiteraard een bepaald loon betaald. Voor de werknemer geldt bij een nulurencontract dat hij of zij recht heeft op minstens 3 uur loon per oproep. Dit dus ook wanneer je als werkgever bijvoorbeeld slechts voor 1 uur werk hebt. Hier dien je dus wel rekening mee te houden. Wil je graag meer ontdekken over dit contract? Lees dan snel verder! 

Wat maakt een 0-uren contract interessant?

Een 0-uren contract is een zeer populair oproepcontract. Het aanbieden van een dergelijk contract zorgt ervoor dat een werkgever een werknemer kan inzetten om pieken in het werk op te kunnen vangen. Het belangrijkste voordeel van zo’n overeenkomst heeft te maken met de flexibiliteit waar je als werkgever over beschikt. Het is dan ook in de praktijk grotendeels mogelijk om zelf te bepalen wanneer je iemand gaat inzetten. Dit zorgt er onder meer voor dat je over een optimalere controle zal beschikken over de personeelskosten. Dit is voor menig aantal ondernemingen zeer belangrijk.

Hoelang mag een dergelijke overeenkomst duren?

Het is van belang om er rekening mee te houden dat er in de praktijk vrij specifieke voorwaarden zijn verbonden aan het afsluiten van een 0-uren contract. Volgens de wet mag ze dan ook bijvoorbeeld slechts maximaal 26 weken duren. Dit komt overeen met een periode van een half jaar. In bepaalde gevallen geldt er echter een uitzondering. Of deze uitzondering ook geldt voor jou is afhankelijk van het feit of dit zo staat opgenomen in de CAO voor jouw branche of niet. Bovendien is het zo dat de afgesproken werkzaamheden ook over een incidenteel karakter dienen te beschikken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het opvangen van piekwerkzaamheden. Ook de vervanging van een personeelslid bij ziekte valt hier echter onder.

Wat moet je weten over een 0-uren contract opzeggen?

Het is in het merendeel van de gevallen niet mogelijk om een 0-uren contract op te zeggen simpelweg door de medewerker in kwestie niet meer op te roepen. Hoe je het contract dan precies wel kan opzeggen is afhankelijk van de situatie in kwestie. Heb je er bijvoorbeeld voor gekozen om een nulurencontract af te sluiten voor een bepaalde periode? Dan zal de overeenkomst doorgaans eindigen op de genoemde einddatum van de overeenkomst. 

Is er sprake van een contract dat werd afgesloten voor een onbepaalde tijd? In dat geval is het noodzakelijk om er rekening mee te houden dat de overeenkomst moet worden opgezegd rekening houdende met de regels van het ontslagrecht. Tussentijds opzeggen is enkel en alleen mogelijk wanneer dat in de arbeidsovereenkomst werd opgenomen. De opzegtermijn die dan geldt voor allebei de partijen bedraagt amper 4 dagen.

Terug naar boven