Disclaimer

 

1.         De op deze website getoonde informatie wordt door HetSalarisKantoor.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. HetSalarisKantoor.nl verstrekt door middel van deze website informatie over salarisverwerking via internet en diensten die door HetSalarisKantoor.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. HetSalarisKantoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

2.         HetSalarisKantoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.         Hoewel HetSalarisKantoor.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HetSalarisKantoor.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

4.         Verwijzingen naar sites die niet door HetSalarisKantoor.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel HetSalarisKantoor.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door HetSalarisKantoor.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

5.         De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij HetSalarisKantoor.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

6.         De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HetSalarisKantoor.nl

Terug naar boven