Premiekorting heet nu loonkostenvoordeel (LKV)

Met ingang van dit jaar vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de premiekorting arbeidsgehandicapte en oudere werknemer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs een kennisdocument met daarin aandacht voor het LKV. Een aantal onderdelen uitgelicht.

1. Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of iemand herplaatsen uit de volgende groepen:

2. Wat moet de werkgever doen om het LKV te krijgen?

Om aanspraak op het LKV te kunnen maken moet de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV hebben. Beschikt de werknemer over een doelgroepverklaring, dan zet de werkgever de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ bij iedere aangifte loonheffingen om zo duidelijk te maken dat hij aanspraak wil maken op het LKV. Dit doet hij ook voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht.

3. Waar haalt de werknemer de doelgroepverklaring?

De werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen met het burgerservicenummer. Vervolgens wordt deze verklaring gekoppeld aan het loonheffingennummer van de organisatie. De werknemer kan de werkgever machtigen om namens hem een doelgroepverklaring aan te vragen.

De werknemer moet de doelgroepverklaring binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing aanvragen bij UWV. Hierop is één uitzondering: is de werknemer 56 jaar of ouder is en ontvangt hij of zij een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt, dan moet de werknemer de doelgroepverklaring bij de gemeente aanvragen.

4. Hoe hoog is het LKV?

Hoeveel loonkostenvoordeel de werkgever ontvangt, is afhankelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. De bedragen per doelgroep zijn als volgt:

loonkostenvoordeel_hetsalariskantoorBent u op zoek naar een salarisadministratiekantoor waar u uw maandelijkse salarisadministratie kunt uitbesteden? Dan bent u aan het goede adres bij HetSalarisKantoor.nl en kunt u direct uw loonadministratie uitbesteden.

Terug naar boven