Loonheffingennummer aanvragen

Heeft u personeel in dienst of bent u van plan mensen in dienst te nemen? Dan zult u vrijwel in de meeste gevallen maandelijks loonaangifte moeten doen. Om een loonaangifte te doen heeft u een loonbelastingnummer nodig.

Loonbelastingnummer bij de Belastingdienst aanvragen

Wanneer u een loonbelastingnummer aanvraagt, gaat dit via de Belastingdienst. Het kan zomaar een maand duren voordat dit proces klaar is.

Invullen van het aanvraagformulier

HetSalarisKantoor geeft u graag advies bij het invullen van het aanvraagformulier voor de Belastingdienst. Zo zijn er een aantal facetten waarbij je moet opletten.

  1. Wanneer u wordt gevraagd te kiezen voor de soort aangifte; selecteer dan de maandaangifte en niét de zogenaamde 4-wekelijkse aangifte.
  2. Bent u een directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan heeft u vrijstelling voor het betalen van premies werknemersverzekeringen.
  3. Uw bedrijf krijgt een SBI-code doorgegeven door de Kamer van Koophandel. De SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is ervoor bedoeld om bedrijven te categoriseren in naar de economische activiteiten, die ze uitvoeren. In het verleden werd dit de BIK-code genoemd. Hebben bedrijven dezelfde core activity, dan zullen we ook onder dezelfde SBI-code vallen. Binnen de EU zijn de eerste vier cijfers van de SBI-code in de meeste gevallen gelijk. Vanaf het vijfde getal wordt de bedrijfstak en -activiteit verder gespecificeerd.
    Het CBS heeft hiervoor een typeermodule online beschikbaar gesteld, waarmee u alle SBI-codes kunt opzoeken.

 

Zo hebben softwareontwikkelingsbedrijven bijvoorbeeld een SBI-code die luidt: 6201.

Op het loonbelastingformulier wordt u gevraagd uw SBI-code(s) in te vullen. Deze kunt u ook vinden op uw KvK-uittreksel.

Belangrijk en tijdbesparend

Wanneer u zich voor het eerst inschrijft bij de Kamer van Koophandel, en u weet al zeker dat u personeel zult aannemen, geef dit dan even door. Op dat moment zult u bij uw inschrijving ook een persoonlijk loonheffingsnummer ontvangen.

Bepaling welke premies u moet betalen

Wanneer de Belastingdienst uw loonheffingsnummer heeft doorgegeven, zult u ook een schriftelijke bevestiging ontvangen met de sectorindeling waar uw onderneming onder valt. Deze informatie dient ervoor om te weten welke premies werknemersverzekeringen u zult moeten betalen.

Alleen verder, zonder personeelsleden?

Wanneer, om welke reden dan ook, u (noodgedwongen of niet) zonder personeel verdergaat: meld u dan af als werkgever. Wanneer u dit vergeet zult u voor de rest van het desbetreffende jaar loonaangifte (weliswaar ‘nihil’) moeten doen. Middels een brief naar de Belastingdienst ben ik direct afgemeld als werkgever.

HetSalarisKantoor

Indien u wel personeel in dienst heeft kan het handig zijn uw loonadministratie uit te besteden. Dit kan al vanaf 10 euro per salarisstrook bij het SalarisKantoor.

Terug naar boven