Wordt loon doorbetaald tijdens corona?

Het coronavirus heeft de hele wereld inmiddels in zijn greep, er zijn wereldwijd al talloze doden te betreuren die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het begin waren dat vooral oudere mensen en mensen die behoren tot de zogenaamde risicogroepen, tegenwoordig worden ook jongeren getroffen door de ziekte. Maar los van de medische impact heeft de economie ook veel te lijden onder het coronavirus. Talloze bedrijven zijn failliet gegaan omdat ze geen omzet meer draaien door deze coronatijd veel personeel is ontslagen omdat er eenvoudigweg geen werk meer is voor ze. Zowel werknemers als werkgevers staan wat dat betreft voor grote uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden in deze tijd.

Risicogroepen corona

Zoals gezegd lopen de risicogroepen een hoger risico om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden door het coronavirus. Vanwege het hogere risico dat deze groep mensen loopt zullen we hieronder een opsomming geven van die groepen.

Wanneer moet er loon worden doorbetaald?

Een vraag die veel werkgevers zich afvragen is of er nou wel of geen loon moet worden doorbetaald tijdens de coronacrisis en vooral ook in welke gevallen. U kunt daarover wellicht ook informatie inwinnen bij een arbeidsrechtadvocaat of bijvoorbeeld het kantoor dat de salarisadministratie verzorgt. Hieronder geven we een niet uitputtend overzicht van gevallen waarin wel en die waarin geen loon hoeft te worden doorbetaald ten tijde van corona. In de volgende gevallen is de werkgever verplicht om loon door te betalen:

Wanneer hoeft er geen loon worden doorbetaald?

Er zijn echter ook gevallen aan te wijzen waarin de werkgever niet verplicht is om loon door te betalen aan de werknemer, te weten:

Het is overigens raadzaam om juridisch advies in te winnen als u twijfelt over het wel of niet moeten doorbetalen van het loon als werkgever, maar ook als u als werknemer twijfelt of u wel of niet moet komen werken en/of dat uw loon wel of niet moet worden doorbetaald. Voorkomen is wat dat natuurlijk beter dan genezen zullen we maar zeggen.

Terug naar boven