085-4010858

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is 1 januari 2020.