Transitievergoeding: wat is het precies?

Transitievergoeding is de wettelijke vergoeding voor ontslag waarop iedere werknemer recht op heeft. Sinds 2020 is de regel dat iedere werknemer recht op deze vergoeding heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Voor 2020 was dit nog niet het geval. Transitievergoeding gaat niet op wanneer je vanwege verwijtbaar gedrag ontslagen wordt (bijvoorbeeld op staande voet). Hieronder lees je meer over wat transitievergoeding precies inhoudt.

Transitievergoeding door werkgever

Een werkgever moet jou transitievergoeding betalen wanneer je wordt ontslagen of wanneer jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Dit gebeurt dus beide keren op initiatief van de werkgever. Wanneer jij zelf ontslag neemt, heb je alleen recht op de vergoeding wanneer jouw werkgever ernstig verwijtbaar gedrag vertoonde of nalatig was. De transitievergoeding kun je zien als een compensatie voor het feit dat je ontslag krijgt en bovendien de overgang naar een andere baan makkelijker te maken. Sinds het begin van dit jaar bestaat die vergoeding uit een derde van je maandsalaris per gewerkt jaar. Voor 2020 werd de vergoeding nog afgerond op halve jaren, maar sinds 1 januari 2020 is dat niet meer het geval. Het bedrag wordt op de dag nauwkeurig berekend.

Berekenen van de transitievergoeding 2020

Je kunt zelf de hoogte van de vergoeding voor jouw ontslag berekenen. Je hebt hiervoor twee variabelen nodig: de duur van jouw dienstverband en je maandloon. Voor de hoeveelheid jaren die jij hebt gewerkt, ontvang je een derde van je maandsalaris. Een voorbeeld:

Een werknemer heeft een bruto maandsalaris van €2.400. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij het bedrijf volgt het ontslag. Diegene ontvangt over de gehele duur van het dienstverband een vergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dat komt neer op 7 x (1/3 x €2.400) = €5.600,-.

De transitievergoeding kan maximaal € 81.000 bedragen. Mocht de werknemer een jaarsalaris hebben dat hoger is dan €81.000, dan bedraagt de maximale vergoeding een jaarsalaris. Dit geldt ongeacht de uitkomst van de eerder genoemde berekening.

Heb ik recht op transitievergoeding?

Je hebt géén recht op transitievergoeding wanneer je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten, je nog geen 18 bent en niet meer dan 12 uur per week hebt gewerkt, je jouw AOW-leeftijd (of andere pensioengerechtigde leeftijd) hebt bereikt, je werkgever failliet is gegaan, er in de cao een voorziening voor ontslag is opgenomen, je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan die tussentijds kan worden opgezegd, je werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt of aanbiedt je tijdelijk contract te verlengen. In die laatste twee gevallen maakt het niet uit of jij het aanbod accepteert of niet, het gaat erom dat de werkgever het heeft aangeboden.

Hulp bij vergoeding bij ontslag

Iedere situatie is anders. Zit jij zelf in een situatie van ontslag en vind je het lastig om te bepalen of je recht hebt op transitievergoeding? Je kunt op onze website allerlei informatie vinden over de mogelijkheden van transitievergoeding en de berekening ervan in jouw persoonlijke situatie. Mocht je meer hulp willen, dan zijn er veel advocatenkantoren beschikbaar om jou in je persoonlijke situatie bij te staan. Let wel, het inschakelen van een advocaat kost geld, maar een advocaat kan je wel goed helpen jouw ontslag zo soepel mogelijk te laten verlopen met voor jou de beste uitkomst.

Terug naar boven