Transitievergoeding: wat is het? En hoe bereken je het?

De transitievergoeding, ook wel de ontslagvergoeding genoemd, is een vergoeding die werknemers krijgen bij afloop van het arbeidscontract. Wanneer een werknemer recht heeft op een transitievergoeding, en hoe je de transitievergoeding kan berekenen behandelen we in dit artikel.

Sinds 1 januari 2020 is de regel dat iedere werknemer recht op deze vergoeding heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Indien de werkgever het initiatief neemt om de werknemer te ontslaan (of het contract niet verlengd) dan heeft de werknemer recht op transitievergoeding.

Sinds 1 januari 2020 kunnen werknemers een transitievergoeding krijgen als het dienstverband wordt beëindigd door de werkgever. Dit geldt ook voor ambtenaren.

Er zijn ook situaties waardoor een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding (of een financiële beperking op de vergoeding):

Transitievergoeding door werkgever

Een werkgever moet een werknemer transitievergoeding betalen wanneer de werknemer wordt ontslagen (of wanneer het tijdelijke contract niet wordt verlengd). Dit gebeurt dus beide keren op initiatief van de werkgever.

Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, heeft de werknemer alleen recht op de vergoeding wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar gedrag vertoonde of nalatig was. De transitievergoeding kun je zien als een compensatie voor het feit dat je ontslag krijgt en bovendien de overgang naar een andere baan makkelijker te maken.

Sinds het begin van 2020 bestaat die vergoeding uit een derde van het maandsalaris van de werknemer per gewerkt jaar. Voor 2020 werd de vergoeding nog afgerond op halve jaren, maar sinds 1 januari 2020 is dat niet meer het geval. Het bedrag wordt op de dag nauwkeurig berekend.

De transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding wordt op basis van twee onderdelen berekent. Deze onderdelen zijn het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De maximale vergoeding is 86.000,-  per 1 januari 2022.

De transitievergoeding berekenen gaat als volgt:

  1. De werknemer ontvangt een derde van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag:
  2. Het overige deel wordt met de volgende formule berekent:
    (bruto salaris ontvangen over het resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x  (1/3 van het bruto maandsalaris / 12)

Voor de meest up-to-date informatie betreffende de transitievergoeding berekenen verwijzen we je door naar de website van de rijksoverheid.

Hulp bij vergoeding bij ontslag

Iedere situatie is anders. Zit jij zelf in een situatie van ontslag en vind je het lastig om te bepalen of je recht hebt op transitievergoeding? Je kunt op onze website allerlei informatie vinden over de mogelijkheden van transitievergoeding en de berekening ervan in jouw persoonlijke situatie. Mocht je meer hulp willen, dan zijn er veel advocatenkantoren beschikbaar om jou in je persoonlijke situatie bij te staan. Let wel, het inschakelen van een advocaat kost geld, maar een advocaat kan je wel goed helpen jouw ontslag zo soepel mogelijk te laten verlopen met voor jou de beste uitkomst.

Terug naar boven