Een contract verlengen: hoe vaak mag dat?

Indien je een werknemer voor een bepaalde tijd of voor een specifiek project wilt inzetten dan kan dat door middel van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. Hoe vaak mag je als werkgever een tijdelijk contract verlengen van een werknemer?

Hoe vaak mag je een tijdelijk contract verlengen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je niet blijven verlengen. Hier is wettelijk het een en ander over afgesproken. Een tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract indien:

 

Dit betekent dat een werknemer een vast contract moet worden aangeboden als hij of zij langer dan drie jaar in dienst is. Dan wordt het tijdelijke contract automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract.  Indien je de werknemer niet in vaste dienst wilt hebben dan zal je de tijdelijke overeenkomst moeten beëindigen voordat deze periode van 3 jaar wordt overschreden.

Daarnaast moet je een werknemer een vast contract aanbieden als je 3 tijdelijke contracten hebt gegeven aan de werknemer. Dit betekent dat je een tijdelijk contract dus 2 keer kunt verlengen. Het vierde contract moet dan een vast contract worden indien er maximaal tussenpozen van  6 maanden tussen de contracten heeft gezeten.

Uitzonderingen bij contract verlenging

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regels bij het verlengen van een tijdelijk contract:

Ketenregeling

De ketenregeling is de periode waarin een opeenvolging van tijdelijke contracten overgaat in een vast contract. De regels hiervan zijn opgesteld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De ketenregeling is dus de regels die zijn opgesteld in de wet die ervoor zorgen dat een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract (indien aan de eisen wordt voldaan).

Tijdelijk contract verlengen: de aanzegtermijn

Bij het verlengen van een tijdelijk contract moet de werkgever minimaal 1 maand voor het einde van het dienstverband laten weten of het contract wordt verlengd of niet. De voorwaarden voor deze aanzegtermijn staan opgesteld in de Wet Werk en Zekerheid.

 

Terug naar boven