Stagiar (1)

Stagevergoeding

Bij het in dienst nemen van een stagiaire is het gebruikelijk om de stagiair een salaris te betalen. Normaliter is het bereik van de stagevergoeding voor de stagiaires tussen de € 100 en € 600 bruto. De hoogte van de vergoeding is uiteraard afhankelijk van het opleidingsniveau van de stagiaire. Een stagevergoeding is echter geen verplichting waar de stagiair per definitie recht op heeft. Als bedrijf heb je hier een eigen keuze in.

In een aantal cao’s in Nederland is echter afgesproken dat de stagiair toch een stagevergoeding ontvangt, afhankelijk in welk opleidingsjaar hij of zij zich bevind.

MBO stagiaires worden gemiddeld rond de € 200 per maand verloond.
HBO stagiaires zitten gemiddeld op een vergoeding van € 400 per maand.

Dient het salaris van de stagiaire verantwoord te worden in de salarisadministratie?

Veel werkgevers zijn overtuigd dat het salaris van een stagiaire niet in de salarisadministratie dient te worden opgenomen. Elke inhoudingsplichtige die een stage vergoeding  uitkeert,  moet hierover loonbelasting inhouden.  Ook dient de  werkgeversbijdrage ZVW berekenen te worden over de vergoeding. De ingehouden loonbelasting gaat dan naar de Belastingdienst toe via de loonaangifte. Het loon dat er dan overblijft is het nettoloon voor de stagiaire.

Tot slot benoemen wij hoe de definitie van een stagiaire in de wet is opgenomen:

Als de werkgever een stageplaats biedt, is vaak sprake van een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’. Dat is het geval bij een leerling van een onderwijsinstelling, waarbij het ‘werken in de praktijk’ onderdeel van zijn/haar opleiding is (op grond van een stageovereenkomst). Als de stagiair wel een beloning krijgt, maar deze beloning is niet marktconform, dan spreken we van een stagevergoeding. Een stagevergoeding moet in ieder geval lager zijn dan het minimum(jeugd)loon of het loon conform de cao. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding niet in ‘echte’ dienstbetrekking. Voor deze stagiair geldt het volgende:

Lees tip: salarisspreuken.

Terug naar boven