Sector premies 2018

Sector

Sectorpremie

1 Agrarisch bedrijf kort

   Agrarisch bedrijf lang

2,78

0,66

2 Tabakverwerkende industrie

2,50

3 Bouwbedrijf kort

   Bouwbedrijf lang

5,74

1,30

4 Baggerbedrijf

0,65

5 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,59

6 Timmerindustrie

0,14

7 Meubel- en orgelbouwindustrie

0,72

8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,40

9 Grafische industrie 

1,49

10 Metaalindustrie

0,94

11 Elektrotechnische industrie

1,00

12 Metaal-en technische bedrijfstakken

0,70

13 Bakkerijen

1,08

14 Suikerverwerkende industrie

0,71

15 Slagersbedrijven

0,76

16 Slagers overig

1,43

17 Detailhandel en ambachten

1,42

18 Reiniging

2,00

19 Grootwinkelbedrijf

1,10

20 Havenbedrijven

1,84

21 Havenclassificeerders

0,50

22 Binnenscheepvaart

0,48

23 Visserij

0,00

24 Koopvaardij

1,38

25 Vervoer KLM

0,36

26 Vervoer NS

0,32

27 Vervoer posterijen

1,47

28 Taxivervoer

2,43

29 Openbaar Vervoer

0,61

30 Besloten busvervoer

2,00

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht

1,39

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,86

33 Horeca algemeen kort

     Horeca algemeen lang

2,92

0,72

34 Horeca catering

0,98

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,64

38 Banken

3,86

39 Verzekeringswezen

1,27

40 Uitgeverij

1,54

41 Groothandel I

1,11

42 Groothandel II

1,30

43 Zakelijke Dienstverlening I

0,80

44 Zakelijke Dienstverlening II

1,34

45 Zakelijke Dienstverlening III

1,97

46 Zuivelindustrie

0,75

47 Textielindustrie

1,50

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,37

49 Chemische industrie

0,77

50 Voedingsindustrie

1,20

51 Algemene industrie

2,95

52 Uitzendbedrijven 

2,93

53 Bewakingsondernemingen

1,65

54 Culturele instellingen kort

    Culturele instellingen lang

5,39

1,19

55 Overige takken van bedrijf en beroep

1,38

56 Schildersbedrijf kort

     Schildersbedrijf lang

1.75

0,64

57 Stukadoorsbedrijf

0,32

58 Dakdekkersbedrijf

2,00

59 Mortelbedrijf

0,21

60 Steenhouwersbedrijf

0,16

61 – 66 Overheid

0,42

67 Werk en (re)Integratie

1,92

68 Railbouw

0,31

69 Telecommunicatie

1,83

Terug naar boven