Reserveringen

Wat zijn reserveringen? En wat is de bekendste reservering? Hoe herken je dit op een loonstrook? Dat leggen we hieronder kort voor je uit.

Als wij spreken van een reservering in de financiële sector, dan gaat het om het al dan niet tijdelijk opzij zetten van geld. Dit bedrag wordt later ingezet en dus gereserveerd zodat het niet uitgegeven kan worden.

Vakantiegeldreservering

De allerbelangrijkste reservering en tevens meest voorkomende is de vakantiegeldreservering. De werknemer heeft recht minimaal 8 procent van zijn bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Dit is terug te vinden op de loonstrook en wordt meestal uitbetaald in de maand mei.

De meest gebruikte regeling voor deze uitbetaling is een maandelijkse reservering van 8% over het brutoloon voor iedere maand die de werknemer heeft gewerkt gedurende het jaar. Ook als de werknemer ziek is, wordt er vakantiegeld gereserveerd. Andere salarisbetalingen zoals winstuitkering, eindejaarsuitkering of bonus tellen niet mee.

Uitzendkrachten

Als je voor een uitzendbureau werkt, bouw je daar meerdere reserveringen over je salaris op. Dit wordt ook wel payrolling genoemd. Zo bouw je als uitzendkracht onder andere kort verzuim, vakantie-uren en bijzonder verlof op. Kort verzuim komt van toepassing als je bijvoorbeeld een dokters- of tandartsafspraak hebt. De vakantie-uren worden bij payrolling ook anders opgebouwd, je krijgt hier namelijk niet standaard vakantiedagen pro rato, maar je bouwt dit in een bedrag op. Bijzonder verlof wordt vergoed vanuit de reservering die hiervoor is opgebouwd. Gaat een werknemer uit dienst, dan worden deze reserveringen uitbetaald bij het laatste salaris.

Overige reserveringen

Daarnaast zijn er verschillende soorten reserveringen voor andere doeleinden. Denk hierbij aan het pensioen.

Op de loonstrook staat in de tabel aangegeven welke reserveringen zijn ingehouden op jouw salaris. Bekijk hier hoe onze salarisdocumenten eruit zien.

Terug naar boven