Reiskosten berekenen

Reis je (bijna) iedere dag naar je werk en ben je benieuwd hoeveel je hiervoor krijgt? Afhankelijk van het vervoer is er een vaste periodieke reiskostenvergoeding die jouw werkgever van de belastingdienst onbelast mag uitbetalen aan werknemers. Hieronder lichten verschillende aspecten toe zodat jij weet hoe wij reiskosten berekenen.

Reizen met eigen vervoer

Reis je als werknemer met eigen vervoer, bijvoorbeeld auto, fiets, scooter of iets anders? Dan mag de werkgever per gereisde kilometer €0,19 onbelast woon-werk vergoeden. Dit zijn de kilometers die de meest gebruikelijke of korte route is van de woonplaats naar het werk. Een werknemer die vijf dagen per week werkt en op jaarbasis tenminste 150 dagen naar werk reist (minimaal 70% van het aantal werkdagen per jaar), mag volgens de belastingdienst uitgegaan worden van 214 dagen per jaar. Voor werknemers die parttime in dienstverband zijn, dienen deze aantallen naar rato vastgesteld te worden.

Reizen met openbaar vervoer

Hieronder valt bijna alles, behalve taxi of vliegtuig. De werkgever kan onbelast de volgende opties kiezen:

  1. Het zelf aanschaffen van plaatsbewijzen of abonnementen en dit verstrekken aan de werknemer.
  2. Het verschaffen van een vergoeding voor de zelf aangeschafte plaatsbewijzen of abonnementen door de werknemer.
  3. Per gereisde kilometer €0,19 betalen. Hiervoor gelden dezelfde regels als in de alinea hierboven.

Recht op vergoeding reiskosten:

Niet iedere werknemer heeft recht op reiskostenvergoeding en niet de hoogte van de vergoeding kan ook nog eens verschillen. Dit wordt bepaald door onderstaande punten:

Reiskosten berekenen tijdens de corona pandemie:

De Belastingdienst legt uit dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding niet hoeven aan te passen indien werknemers door het coronavirus (bijna) volledig thuiswerken. Dit geldt in ieder geval tot 1 april 2021 en dat betekent dat de reiskosten door de werkgever nog steeds onbelast worden vergoed. Zelfs al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer volledig gemaakt. Dit geldt alleen indien het vaste reiskostenvergoedingen betreft die vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Dit is een globaal overzicht van hoe de reiskosten worden berekend. Uiteraard kun je rekenen op onze expertise. Een van onze services is dat je een vaste accountmanager krijgt voor al je vragen.

Terug naar boven