Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers maak je gebruik van het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Wat is dat precies en waarvoor heb je dit nodig?

Wat is het:

‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’, in een lange adem. Kort gezegd de loonbelastingverklaring. Als werkgever ben je wettelijk verplicht een aantal gegevens op te vragen bij je werknemer. Het is een formulier waarmee de werkgever loonheffingen moet inhouden op het loon van de werknemer. De werknemer kan daarbij aangeven of dat diegene wilt dat er loonheffingskorting wordt toegepast.

Waarvoor is het nodig:

Zoals op de website van de belastingdienst staat, moet je meestal als werkgever loonheffingen inhouden op loon of uitkering van werknemers. Onder loonheffingen vallen de loonbelasting, premie werknemersverzekeringen, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het kan voorkomen dat de belastingplichtige te veel loonheffing heeft afgedragen over het salaris. In dat geval kan diegene in aanmerking komen voor belastingteruggave.

Hoe werkt het:

Via de onze website kan het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen worden gedownload. Met dit formulier verzamel je gegevens op zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer en telefoonnummer. Vervolgens heeft de werknemer twee keuzes, namelijk: wil je dat de werkgever rekening houdt met de wettelijke loonheffingskorting. Zo ja, dan kan de werknemer bepalen vanaf welke datum dit ingaat. Tot slot ondertekent de werknemer dit model met de datum waarop het is ingevuld. Let op: sinds 2007 ben je als werkgever niet meer verplicht dit formulier van de Belastingdienst te gebruiken. Een eigen model mag ook gebruikt worden. Je vraagt bovenstaande gegevens op voordat de werknemer in dienst treedt. Samen met de loonbelastingverklaring moet de werknemer een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren.

Checklist:

Zorg ervoor dat je het ingevulde model opgaaf gegevens voor de loonheffingen maximaal één dag voor de start van het arbeidscontract van je werknemer hebt ontvangen, tegelijk met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Controleer de identiteit en ga na of alle gegevens juist zijn ingevuld. Bewaar de ingevulde loonbelastingverklaring bij de salarisadministratie.

Terug naar boven