Minimumloon 2024 – Wat is er veranderd?

Ieder jaar veranderd het minimumloon en zo ook in 2024. Daarnaast geldt er geen vast minimum dag-, week-, of maandloon meer.

De belangrijkste veranderingen vanaf 2024 met betrekking tot het minimumloon lichten we graag voor je toe in onderstaand artikel.

Wat houd minimumloon in?

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is te betalen aan een werknemer voor het verrichten van arbeid gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Dit is meestal per uur, per week of per maand. Het doel van het minimumloon is om werknemers te beschermen tegen uitbuiting en ervoor te zorgen dat ze een redelijk inkomen ontvangen om in hun basisbehoeften te voorzien.

Het minimumloon wordt vastgesteld door de overheid en wordt periodiek herzien om rekening te houden met inflatie en veranderende economische omstandigheden.

Werkgevers zijn verplicht om ten minste het minimumloon te betalen.

Het exacte minimumloon van 2024 vind je verderop in dit artikel.

Wat veranderd er in 2024?

Tot en met 2023 was de werkgever verplicht om een minimum dag-, week- of maandloon te betalen.

Hierdoor was er vaak ongelijkheid in bijvoorbeeld iemand die 36 uur per week of 40 uur per week werkt.

Omdat de overheid over deze ongelijkheid een einde wil maken, geldt er vanaf 2024 een minimum uurloon en is er geen vast minimum dag-, week- of maandloon meer.

Het dag-, week-, of maandloon wordt vanaf dan gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uren dat een medewerker werkzaam is bij een bedrijf of organisatie.

In sommige gevallen kunnen werknemers hierdoor een hoger loon krijgen.

Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder ongeacht in welk bedrijf ze werken.

Minimumloon 2024 per uur voor iedereen

Zoals je hier boven al hebt kunnen lezen schrijft de wet voor dat werkgevers vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn om werknemers per uur minimaal het wettelijk vastgestelde minimumuurloon te betalen. Er geldt één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.

Voor werknemers onder de 21 jaar zijn er sinds 1 januari 2024 specifieke minimumjeugdlonen per uur van kracht. Jeugdlonen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon, vergelijkbaar met het systeem dat gold in 2023.

De nieuwe wettelijk vastgestelde minimumlonen van 2024 vind je in onderstaande tabel:

Leeftijd Uurloon*
21 jaar en ouder €13,27
20 jaar €10,62
19 jaar €7,96
18 jaar €6,64
17 jaar €5,24
16 jaar €4,58
15 jaar €3,98

*Alle uurlonen in deze tabel betreffen bruto uurlonen en kunnen verschillen van daadwerkelijk loon (nettoloon) dat men uitbetaald krijgt.

Minimum dag-, week-, en maandloon 2024

Benieuwd naar wat je minimaal per maand gaat verdienen op basis van een 36, 38 of 40-urige werkweek?

We hebben de lonen voor je uiteengezet in de tabel hieronder.

Let op: De minimumlonen zijn gebaseerd op het 21-jarige minimumloon van €13,27.

Uren Dagloon* Weekloon Maandloon
36 €95,54 €477,72 €2.070,12
38 €100,85 €504,26 €2.185,13
40 €106,16 €530,80 €2.300,13

*Gebaseerd op een werkweek van 5 dagen.

Minimumloon per branche

Het is goed om te weten dat de genoemde minimum uurlonen vastgesteld zijn door de overheid.

De daadwerkelijke minimumlonen worden bepaald aan de hand van de geldende CAO in die branche.

Veelgestelde vragen

Wat is in 2024 het minimumloon?

Dat is het minimum uurloon van €13,27 dat geldt voor een 21 jarige en is voor iedereen hetzelfde. Het maakt hierbij niet uit of je een contract van bijvoorbeeld 36 of 40 uur in de week hebt.

Geldt het minimumloon voor iedereen?

Ja, het minimumloon is wettelijk vastgesteld en geldt voor iedere werkende Nederlander. Het minimumloon kan wel hoger, maar nooit lager zijn.

Terug naar boven