Wat is het minimumjeugdloon?

Voor volwassenen geldt er een wettelijk minimumloon om werknemers te beschermen, maar ook voor de jeugd geldt er een minimumjeugdloon.  Maar wat is het precies en waarom bestaat er zoiets als een minimumjeugdloon? In dit artikel zullen we onder andere op die vragen wat dieper ingaan. Het minimumjeugdloon is het loon dat werkgevers moeten betalen aan hun werknemers tussen de 15 en de 21 jaar. De hoogte ervan hangt af van je leeftijd, dus als je 15 bent is het minimumjeugdloon lager dan als je 20 bent. Het minimumjeugdloon in Nederland is gekoppeld aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De hoogte is gebaseerd op een veertigurige werkweek en hieronder staan de bedragen aangegeven in een overzicht. Dergelijke zaken zijn ook voor werkgevers uiteraard belangrijk, of ze nu wel of niet hun loonadministratie uitbesteden bij een salarisadministratiekantoor.

Hoogte minimumjeugdloon 2020

Hieronder staan de wettelijke bedragen van het minimumjeugdloon 2020 die gelden vanaf 1 juli gebaseerd op een werkweek van 40 uur. De maximumleeftijd waarvoor het minimumjeugdloon nog geldt is overigens door de overheid verlaagt van 22 jaar naar 20 jaar. Vanaf 21 jaar is dus niet meer het minimumjeugdloon van toepassing maar het wettelijk minimumloon. Bij een werkweek van 38 uur of bijvoorbeeld 36 uur is het minimumjeugdloon iets hoger. De hoogte wordt aangegeven in brutobedragen, dat zijn de bedragen die de werkgevers aan hun werknemers moeten uitbetalen. Er zit in de praktijk echter weinig verschil tussen het bruto en netto minimumjeugdloon, zeker niet als werknemers gebruik kunnen maken van de zogenaamde heffingskorting. De werkgever kan daar uiteraard aan zijn of haar werknemers uitleg over geven als ze dat precies willen weten.

Er kan ook nog sprake zijn van bepaalde toeslagen, denk daarbij bijvoorbeeld aan vakantiegeld dat minimaal 8% van het brutoloon hoort te zijn. Daarnaast kunnen er nog andere toeslagen van toepassing zijn die het minimumjeugdloon kunnen verhogen.

Leeftijd Minimumloon per uur Vakantietoeslag
15 2,91 0,23
16 3,35 0,27
17 3,83 0,31
18 4,85 0,39
19 5,82 0,47
20 7,76 0,62
21 of ouder 9,70 0,78

 

Voor wie geldt het minimumjeugdloon?

Het wettelijk minimumjeugdloon 2020 geldt voor de volgende werknemers:

 

Waarom is er een minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon is wettelijk vastgesteld om werknemers te beschermen. De overheid wil dus eigenlijk dat de jeugd voldoende verdient bij het nemen van een (bij)baantje. Zo zijn jeugdige werknemers ervan verzekerd dat ze een minimaal bedrag per uur verdienen bij een werkgever. Aan de andere kant is het wel zo dat werknemers wel meer mogen betalen dan het minimumjeugdloon. Als je dus op zoek gaat naar een baantje voor de in de vakantie vergelijk dan goed de diverse werkvers met elkaar om te kijken wat er betaald wordt in een betaalde branche. In de horeca bijvoorbeeld wordt in de zomermaanden, als het erg druk is, bijvoorbeeld in veel gevallen meer betaald dan het minimumjeugdloon. Bovendien kun je daar ook nog eens fooi krijgen wat mooi meegenomen is. Twee keer per jaar wordt het minimumjeugdloon aangepast door de overheid waarbij er gekeken wordt naar zaken als inflatie, etc. Werkgevers kunnen hierover in veel gevallen meer informatie over inwinnen bij een salarisadministratiekantoor zoals bijvoorbeeld Het Salariskantoor.

Minimumjeugdloon 2020 horeca

Veel jeugdige werknemers vinden werken in de horeca als bijbaantje in de vakantietijd een ideale bijbaan. Je kunt namelijk in veel gevallen eten en drinken zonder kosten, krijgt fooien en bent lekker onder mensen. De meeste klanten hebben een goede bui omdat ze lekker aan het ontspannen zijn. Aan de andere kant is het ook hard werken maar dat nemen veel jeugdige werknemers op de koop toe. Voor de horeca geldt de zogenaamde horeca-cao waarin de arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn vastgelegd voor horecapersoneel. Er staan bijvoorbeeld bepalingen in voor oproepkrachten en seizoen contracten. In de meest actuele horeca-cao is de prestatieverhoging is afgeschaft en hebben alle zogenaamde vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon per 1 januari 2020 3% loonsverhoging gekregen. Dus naast het feit dat je recht hebt op het minimumjeugdloon is het zeker ook interessant om de horeca-cao eens door te nemen als je van plan bent om in de horeca te gaan werken en je onder de 21 jaar bent.

Terug naar boven