2020: lonen en koopkracht omhoog

De economie in Nederland draait nog altijd heel behoorlijk. Beter zelfs dan in veel van ons omliggende landen. En zoals de zaken er nu voorstaan gaan werkenden daar volgend jaar eindelijk ook van profiteren!

Gezonde plus

Uit cijfers en prognoses van de Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de economische groei in ons land volgend jaar iets terugloopt (dit jaar nog 1,8 procent), maar met een voorspelling van 1,4 procent scoren we nog altijd een gezonde plus. En zoals het er nu uitziet zal werkend Nederland in 2020 ook iets gaan merken van de goed draaiende economie.

De DNB gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 3,7 procent in 2020 en voor het jaar daarop zelfs 3,8 procent. Daarmee valt de loongroei flink wat hoger uit dan de verwachte inflatie van een geschatte 1,4 procent. En dus zal de koopkracht van mensen met een baan behoorlijk stijgen met extra uitgaven tot gevolg. En dat is natuurlijk weer een mooie opsteker voor de economische groei die meer en meer afhankelijk is van de binnenlandse vraag.

Economische groei

De prognoses voor 2020 zijn mede-gebaseerd op de ontwikkelingen in het lopende jaar. Zo wist de economie in het tweede kwartaal met een 0,5 procent te groeien en dat is een vergelijkbaar percentage met dat van vorige kwartalen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trekt dit door naar het derde en vierde kwartaal en komt dus uit op twee procent groei over heel 2019.

Buurland Duitsland staat er een stuk minder florissant bij. Volgens het Duitse bureau voor statistiek heeft de grootste Europese economie vooral veel last van handelsconflicten die internationaal spelen en de algemene vertraging van de economie wereldwijd. Hierdoor liep de economie het tweede kwartaal van dit jaar terug met 0,1 procent. En dat terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei van 0,4 procent kon worden genoteerd.

Loonstijgingen

Het stijgen van de lonen, op korte maar zeker ook op langere termijn, heeft alles te maken met de vergrijzing in Nederland. En dat zal tussen 2020 en 2030 leiden tot forse spanningen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat er de komende tien jaar zo’n drie miljoen ouderen uit de arbeidsmarkt stappen en dat er veel minder jongeren dan dat zullen gaan werken. En als er krapte op de arbeidsmarkt is, zullen de lonen automatisch gaan stijgen.

De werkloosheid in ons land neemt volgens het CBS nu al ruim vijf jaar af. Was het percentage in het eerste kwartaal van 2014 nog 7,8 procent, in het tweede kwartaal van 2019 blijkt dit teruggelopen naar 3,3 procent. Rekening houdend met seizoensinvloeden telde het CBS in het tweede kwartaal 305 duizend werklozen en dat is het laagste aantal sinds 2003 toen het bureau voor het eerst kwartaalcijfers over werkloosheid publiceert.

Terug naar boven