085-4010858

Salarisadministratie kappers tabellen 2016

 

Hoeveel moet een medewerker verdienen? Over de salarissen van salonmedewerkers zijn afspraken gemaakt in de cao. In de salarisadministratie kappers tabellen hieronder vind je de juiste salarissen. Onder de loontabellen zie je een overzicht van de uurlonen.

Loontabellen

Overzicht van de bruto lonen per maand per 1 januari 2016.

Bruto uurlonen

Overzicht van de bruto lonen per uur per 1 januari 2016. Loongebouw A:

Verschil loongebouwen A en B

De cao kappers kent 2 loongebouwen, loongebouw A en B. Bij Loongebouw A ontvangen de medewerkers elke maand een vast loon. Loongebouw B kent een deel vaste beloning en een deel variabele beloning voor kappers. Onze ervaring heeft geleerd dat het voor de meeste werknemers die werkzaam zijn in de kappersbranche  lastig is om te bepalen of de variabele beloning goed wordt geregeld. Heeft de werkgever gekozen voor Loongebouw B dan moet de werkgever een transparant systeem hebben waarmee je de omzetontwikkeling per medewerker kan volgen, op elk moment. Wekelijks controleren werkgever en werknemer de omzetresultaten. Is er geen dergelijk systeem dan kunnen de medewerkers eisen dat het systeem op orde wordt gebracht of dat de medewerkers volgens Loongebouw A uitbetaald moeten worden.

Loontabel B

Overzicht van de bruto lonen per maand per 1 januari 2016.


Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke minimum lonen gestegen. Alle salarissen dienen minimaal op het niveau van het minimumloon te zitten. Voor de salarisschaal junior A en VMBO betekent dit dat de lonen vanaf 20 jaar iets zijn gestegen.

Let op:
Voor loongebouw B geldt dat het loon (zie bovenstaande tabel) plus de variabele beloning minimaal op het niveau van het wettelijke minimumloon moet zijn. De minimumlonen per leeftijd per maand vanaf 1 juli 2016  zijn:

leeftijd

per maand

23 jaar en ouder

€ 1.537,20

22 jaar

€ 1.306,60

21 jaar

€ 1.114,45

20 jaar

€ 945,40

19 jaar

€ 807,50

18 jaar

€ 699,45

17 jaar

€ 607,20

16 jaar

€ 530,35

15 jaar

€ 461,15

 

HetSalarisKantoor.nl verzorgt voor veel kappersbedrijven de salarisadministratie. Heef u vragen over bestaande salaristabellen of heeft u andere vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen.